FUNGI PETRO

FUNGI PETRO SHIITAKE
www.fungipetro.com.br

Produtos certificados:

  • Shiitake Desidratado
  • Shiitake Gourmet Premium à Pimenta Doce 
  • Shiitake Gourmet Premium ao Teriyaki
  • Shiitake Gourmet Premium à Ervas de Provence
  • Shiitake Gourmet Premium ao Pesto
  • Shiitake Gourmet Premium ao Chimichurri
  • Shiitake in Natura